Als je een afspraak wil, of je hebt meer informatie nodig, kan je me bellen of mailen.
Het is niet noodzakelijk maar wel handig als je al kort even vertelt waarover het gaat. Je kan bij mij terecht voor uiteenlopende problemen. Mocht tijdens dit eerste contact (of later) blijken dat je beter geholpen bent door een andere hulpverlener of organisatie, verwijs ik je door. 

Of je nu kiest voor Altijd Voldoende Zelfvertrouwen, of je kiest voor individuele psychologische begeleiding, we starten met een kennismaking. Bij een eerste sessie van Altijd Voldoende Zelfvertrouwen ben ik benieuwd naar wie jij bent en stel ik mezelf en mijn werkwijze kort even voor. Daarna kunnen we meteen aan de slag met de concrete situaties die jij hebt opgelijst. Je leest alles over Altijd Voldoende Zelfvertrouwen op de pagina AANBOD.

Bij een kennismakingsgesprek aan de start van individuele psychologische begeleiding luister ik naar wat jij nodig hebt. We stemmen onze verwachtingen op elkaar af, ik leg uit hoe begeleiding precies in zijn werk gaat en beantwoord jouw vragen. Belangrijk is ook om na te gaan of jouw buikgevoel goed zit, of je een klik voelt. Alleen dan is het zinvol om samen verder te gaan. Zo’n kennismakingsgesprek is vrijblijvend, je beslist nadien of je wil opstarten of niet.

Ontwikkelen
Een abstracte weergave van hoe begeleiding/therapie er uit ziet voor mij

Als je wil verder gaan met Altijd Voldoende Zelfvertrouwen of je wil individuele begeleiding opstarten dan maken we een nieuwe afspraak. 

We brengen samen jouw denken, voelen en doen in beeld aan de hand van wat je vertelt. Dat betekent dat we dieper ingaan op hoe dingen voor jou aanvoelen, hoe jij ze beleeft en hoe zich dat bij jou uit. Dat doe ik met een open blik en zonder (voor)oordeel. Ik heb geen pasklaar antwoord maar doordat ik als buitenstaander naar jouw situatie kijk, merk ik dingen op die je zelf zo niet bekeken had. Zo’n dingen geef ik aan jou terug en vraag dan hoe jij dat ervaart. Door deze wisselwerking ontstaan nieuwe inzichten waardoor je de situatie beter begrijpt, je meer mogelijkheden gaat ervaren en waardoor het makkelijker wordt om hierin je weg te vinden. Je leert jezelf beter kennen en kan gaan groeien als persoon. Heel vaak zullen ook de inzichten die opgedaan worden uitgroeien tot een bepaalde attitude of houding die ook toepasbaar is in andere situaties. Dit kan vlot gaan maar het is ook mogelijk dat dit eerder stroef gaat. We doen alles op jouw tempo. 

Doorheen de begeleiding blijft dat buikgevoel, die klik essentieel. Mocht je op één of ander moment het gevoel hebben dat we onvoldoende op dezelfde golflengte zitten, voel je dan veilig genoeg om dat uit te spreken naar mij toe zodat we samen kunnen bepalen wat de volgende stappen zijn.

Tussentijds heb ik de gewoonte om te evalueren waar we staan. Pas vanaf het moment dat jij het gevoel hebt dat je zelfstandig verder kan, ronden we af. Er volgen een aantal opvolggesprekken om te toetsen hoe het ondertussen gaat, Sommige mensen kiezen er voor om  gedurende een langere periode op regelmatige tijdstippen af te spreken, anderen ronden definitief af. Ook na afronding kan je op mij blijven rekenen.