Verschil tussen psycholoog, psychotherapeut, psychiater en coach

In de praktijk worden de term psycholoog en psychotherapeut vaak door elkaar gebruikt. Ook het onderscheid met psychiater is niet altijd duidelijk. En waarin verschilt de aanpak van die van een coach.

In dit artikel probeer ik een antwoord te formuleren op de vraag waarin deze vier professionele profielen verschillen. Wat je hier leest, is gebaseerd op mijn visie. De inhoud is te algemeen en de voorbeelden zijn zelfs te simplistisch om elk beroep voldoende eer aan te doen. Dat doe ik niet om te bruuskeren, wel om jullie in grote lijnen de gelijkenissen en de verschillen te duiden.

OK, daar gaan we. Zowel psychologen, psychotherapeuten, psychiaters als (volwassenen/jongeren/kinder)coaches richten zich op het verbeteren van het sociaal-emotioneel welzijn van mensen. Hoe ze dat aanpakken, varieert.

Stel, je voelt je slecht in vel en je klopt aan bij een coach voor hulp. Die coach biedt een luisterend oor en zal mee kijken naar hoe dat gevoel zich bij jou uit. Voor jou betekent het bijvoorbeeld dat je geen eetlust hebt, je nergens zin in hebt, je geen voldoening vindt in wat je doet, …. De coach bekijkt samen met jou hoe die nadelige effecten van jouw slechte gevoel verholpen kunnen worden. Zo zal je concrete tips mee naar huis krijgen die het voor jouw leven aangenamer en gemakkelijker kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld een dagboek zijn waarin je je successen en de dingen waar je energie van krijgt, bijhoudt. Je kan dan bijvoorbeeld nadien met je coach bekijken hoe je die dingen in je leven kan inbouwen.

verschil psycholoog psychotherapeut psychiater coach [psycholoog, psychotherapeut, psychiater en coach focussen alle vier op sociaal emotioneel evenwicht (hart en hoofd in balans) maar doen dat op een andere manier]

 

Je kan ook met dezelfde klachten naar een psycholoog of een psychotherapeut gaan. Ook zij luisteren in eerste instantie naar jouw verhaal. Zowel een psycholoog als een psychotherapeut zullen hier meer de nadruk leggen op het interpreteren van jouw verhaal, eerder dan kijken naar wat de nadelige effecten zijn. Ze zullen veronderstellingen of hypotheses met jou bespreken om na te gaan of ze kloppen voor jou of niet. Ze proberen zo na te gaan of er een rode draad terug te vinden is in jouw verhaal, in de dingen waar je tegenaan loopt. De bedoeling is om inzichten te doen ontstaan die kunnen helpen om te kunnen omgaan met je probleem. 

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je slechte gevoel telkens tevoorschijn komt als je alleen bent of als je aan je werk denkt, … De psycholoog of de psychotherapeut zal bijkomende vragen stellen om die rode draad te verduidelijken. Bij de psycholoog of psychotherapeut kan bijvoorbeeld het gevoel ontstaan dat “zelfzekerheid” een onderliggend thema is.  Als je je hier inderdaad in herkent, kan dit ook verheldering brengen in andere situaties waarin je vast loopt. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat als je jezelf niet zelfzeker voelt (onderliggend thema), je je niet alleen slecht in je vel voelt, maar je ook moeite hebt met een gezonde levensstijl aanhouden. Samen met jouw psycholoog of psychotherapeut ga je dan op zoek naar hoe je hier mee kan omgaan. 

Het verschil tussen een psycholoog en een psychotherapeut zit vooral in de vooropleiding. Psychologen hebben een master in de psychologie en zijn dus breder theoretisch geschoold. Dat betekent dat ze veel afweten van het menselijk denken in de brede zin van het woord. Ze hebben een ruim algemeen beeld waarbinnen ze jouw problemen goed kunnen kaderen om zo de juiste begeleiding op te starten. Psychotherapeuten zijn praktischer geschoold (bachelor/postgraduaat). Dat betekent dat ze goed zijn in de concrete toepassing en uitwerking van begeleiding. Trouwens, heel vaak kiezen psychologen (zoals ikzelf!) ervoor om ook een psychotherapieopleiding te volgen om zo hun praktische vaardigheden verder aan te scherpen. (zie ook het stukje “opleidingen” op de pagina “OVER MIJ“) 

Met dezelfde klachten (vb “je slecht in je vel voelen”), kan je ook terecht bij een psychiater. Een psychiater is een arts. Hij zal nagaan of er misschien een medische oorzaak is van je probleem. Neerslachtige gevoelens kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden door iets wat niet optimaal functioneert in de hersenen of een andere plek in het lichaam. Omdat een psychiater arts is, mag hij medicatie voorschrijven. Een psycholoog en een psychotherapeut mogen dat niet, al hebben ze wel kennis van de courante medicatie in hun werkdomein. Als een psycholoog of een psychotherapeut van mening is dat medicatie aangewezen is ter ondersteuning van de begeleiding, zullen ze een psychiater of huisarts moeten contacteren.

SAMENGEVAT:

Psycholoog:
– master in de psychologie (theoretischer geschoold)
– zoekt naar rode draad/thema dat onderliggend is aan verhaal dat cliënt vertelt
=> inzichten zijn breed toepasbaar en kunnen ingezet worden om ook andere problemen beter te begrijpen

Psychotherapeut:
– bachelor/postgraduaat psychotherapie (praktischer geschoold)
– zoekt naar rode draad/thema dat onderliggend is aan verhaal dat cliënt vertelt
=> inzichten zijn breed toepasbaar en kunnen ingezet worden om ook andere problemen beter te begrijpen

Psychiater:
– master in de geneeskunde, optie psychiatrie (=arts)
– focust vooral op zoeken naar medische oorzaken van het probleem
=> mag medicatie voorschrijven

Coach:
– geen specifieke vooropleiding vereist
– zoekt naar praktisch toepasbare dingen die probleem kunnen verbeteren
=> concrete tips, werkmiddelen, … om een specifiek probleem aan te pakken

Wil je graag meer weten? Via deze link vind je meer informatie.

Is dit verschil voldoende uitgeklaard voor jullie? Waarover zouden jullie nog meer duidelijkheid willen? Laat hieronder een reactie achter.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *